Famous’ have won the Exatlon Romania Arena Game! 04.06.2018